Tag Archives: badania ewaluacyjne

Zastosowanie badań ewaluacyjnych w interwencjach publicznych

Współcześnie mamy do czynienia z coraz większą liczbą wszelkiego rodzaju nowoczesnych rozwiązań i narzędzi skierowanych do przedsiębiorstw, wobec czego też, możliwe jest jeszcze efektywniejsze prowadzenie działalności gospodarczej niż kiedykolwiek wcześniej. Nowoczesne narzędzia oraz działania biznesowe pozwalają na obniżenie poziomu ryzyka podejmowanych decyzji, jak również na poprawę efektywności wdrażanych innowacji poprzez stałe i systematyczne zbieranie informacji na temat danego działania, oraz ich analizowanie w stosunku do zakładanych efektów. Jest to proces ewaluacji, dzięki któremu można dość dokładnie i precyzyjnie znaleźć w danym działaniu biznesowym słabe punkty i szybko, a przede wszystkim skutecznie je wyeliminować. Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej temu rodzajowi zastosowania ewaluacji w przedsiębiorczości.

Opisane.pl - dziennikarstwo obywatelskie, blog ogólnotematyczny, artykuły do przedruku